Aktualności

Nowy Zarząd AZP

Aeroklub ma nowy zarząd na kolejną 4-letnią kadencję 2024-2028. Walne zgromadzenie członków zebrało się 14 kwietnia 2024 r. 

Nowy Zarząd po wybraniu przez Walne Zgromadzenie Członków AZP ukonstytuował się następującym składzie: 

👉 Grzegorz Skomorowski - prezes
👉 Jarosław Cempel - wiceprezes 
👉 Stanislaw Kostecki - wiceprezes
👉 Tomasz Stachaczyk - członek zarządu, skarbnik
👉 Witek Dubiński - członek zarządu, sekretarz


Zgromadzenie wybrało także Komisję Rewizyjną w składzie: Joanna Gawdzik- Zawalska, Szymon Sadowski, Dominik Łukasiński, Krzysztof Kiljan oraz Sąd Koleżeński w składzie: Marek Walczyk, Mateusz Gawdzik, Andrzej Imiela.
Wszystkimi nowowybranym serdecznie gratulujemy.

Poprzedni zarząd AZP jednogłośnie otrzymał absolutorium z działalności w latach 2020- 2024. Serdecznie dziękujemy dotychczasowym członkom zarządu za społeczną działalność na rzecz Aeroklubu. 

W trakcie Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu AZP członkiem honorowym Aeroklubu został jednogłośnie Marek Duda, Szef Techniczny Aeroklubu, który przepracował dotychczas w organizacji  41 lat. 

Relacje prasowe:
piotrkowski24.pl
epiotrkow.pl
NaszeMiasto.pl
 
powrót