Zarząd

Grzegorz Skomorowski 

Prezes Zarządu

e-mail: prezes@azp.com.pl

Instruktor samolotowy i szybowcowcowy, instruktor instruktorów,
pilot doświadczalny szybowcowy, pilot agrolotniczy.


Stanisław Kostecki

Wiceprezes Zarządu


Instruktor samolotowy i szybowcowy.
Instruktor samolotów ultralekkich.
Jacek Gałek

Wiceprezes Zarządu


      Michał Szymański

        Członek Zarządu, Skarbnik


         Pilot samolotowy 
Witold Dubiński 

Członek Zarządu, Sekretarz   Mateusz Cempel

    Członek Zarządu


     Pilot samolotowy i szybowcowy. Instruktor samolotowy
 


Komisja Rewizyjna Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej 


Joanna Gawdzik-Zawalska - przewodnicząca
Szymon Sadowski - członek
Dominik Łukasiński - członek


Sąd Koleżeński Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej


Marek Walczyk - przewodniczący
Mateusz Gawdzik - członek
Andrzej Imiela - członek


Korespondencję do ww. organów można kierować tradycyjną pocztą na adres Aeroklubu lub drogą e-mail: aeroklub@azp.com.pl